Våre tjenester

Asensio consulting leverer tradisjonelle konsulenttjenester, men vårt spesialfelt er prosessforbedring og arkitektur for å hjelpe kunden med å realisere gevinster. 

 

Her er våre tjenester:

 • Prosessanalyse
 • Prosessforbedring
 • Gevinstrealisering
 • ITIL ekspertise
 • LEAN prosjekter
 • Kravspesifisering for IT systemer
 • Forretningsarkitektur
 • Process Center of Excellence
 • Innovasjon - Center of Excellence
 • Strategiutforming
 • Strategi workshop
 • IT strategi
 • Utvikling av tjenestekatalog
 • Ledelse av IT prosjekter
 • Implementering av strategi
 • Implementering av IT system i organisasjonen