Styringssystem

Styringssystem

For de tyngre og større kundene som er seriøse med prosessstandardisering og forbedring , kan vi tilby kompetanse på oppbygging og implementering av styringssystemer. Type ARIS og IBM rational. Vi integrerer systemene til å bli knyttet til de ansattes roller og stilling.

For å ha suksess med bruk av styringssystemer kreves det primært at det brukes tid organisatorisk endring og få de ansatte selv til å se nytten av prosesstilgjengeligheten. Hele organisasjonen må involveres i bruken slik at systemet holdes levende og oppdatert. Systemets brukervennlighet er en av de viktigste brikkene i dette.

Vi vet hvordan dette gjøres og hjelper deg fra A til Å med styringssystem. 

For virksomhetsstyring liker vi systemene Aris og Aris process web best, men har også erfaring med IBM og Qualiware.

Vi utfører også oppdrag for klargjøring til ISO 9001 revisjoner.