Arkitektur

Arkitektur som konkurransefortrinn

Tennisspilleren har centimeterpresisjon på hver serve, mesterkokken lager kunstverk på kjøkkenet og fiolinisten skaper magi med sin fiolin. Felles for dem alle er at rutineaktivitetene ligger i ryggmargen. Alle disse rutineaktivitetene, som for en nybegynner er vanskelige, er for en ekspert enkle. Dette gjør at de kan fokusere sin energi på å oppnå storhet.

 Hvordan kan så virksomheter fokusere sin energi på å oppnå storhet? Virksomheter er ikke naturgitt den menneskelige hjernens kapasitet til å enkelt innøve rutiner til de går på autopilot. Selv enkle aktiviteter som å sende en faktura eller behandle en kjøpsordre, kan for noen virksomheter være krevende.

 For å kunne yte godt lederskap i et raskt endrende marked, er det avgjørende at strategiske forretningsbeslutninger blir hurtig eksekvert av organisasjonen. En forutsetning for å oppnå dette er å sikre at det ligger en solid arkitekturramme i bunnen.

Forretningarkitektur er en muliggjører for å innøve virksomhetens rutineaktiviteter til å gå på autopilot.

Kontinuerlig forbedring handler om å hele tiden bruke dine ressurser bedre. Da alt rundt virksomheten er i kontinuerlig forandring, må også virksomheten selv kontinuerlige forandre seg. Fortetningsarkitektur er rammeverket som gjør at organisasjonen er fleksibel. Dette gjør at virksomheten hele tiden kan omstille seg raskt og  skalere opp på viktige områder og ned på andre.

Asensio consulting hjelper deg hele veien til realiserte gevinster.