Om Asensio

Hvem er vi?

Asensio consulting består av dyktige personer som brenner for prosess, forbedring og gevinstrealisering. Våre rådgivere er fokuserte, faglig sterke og analytiske. Vi har en pragmatiske og praktisk tilnærming til våre oppdrag. Realisering av gevinster for våre kunden står øverst på listen.

Asensio arbeider mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Vi har erfaring fra bransjene transport, handel, industri, offentlig forvaltning, energi, bank og finans. 

Vi er sterke på metode og kjenner det som er verd å kjenne innen prosess og arkitekturfaget. Vedrørende prosjektledelse, så er dette et eget fagfelt hos Asensio consulting. Vi anvender mest metodene SCRUM, Prince2 og Rapid. 

 

Hva gjør vi?

Vi analyserer bedrifters kjerneprosesser, prosessmodenhet og evne til å endre seg. Vi arbeider med dokumentering, standardisering og forbedring av prosesser. Vi ser på hvordan forretningsarkitekturen henger sammen med dataflyt og IT arkitekturen. Vi legger strategier for hvordan virksomheten skal utnytte sine kapasiteter. Vi jobber med etablering av permanent kontinuerlig innovasjon i bedriften. 

 

 KJERNEKOMPETANSE

 • Prosessanalyse og forbedring
 • Virksomhetsarkitektur
 • Virksomhet- og prosesstyring
 • Innovasjonsprosesser 
 • Gevinstanalyse
 • Gevinstrealisering
 • Strategutvikling
 • Systemimplementering og integrasjon
 • IT utrulling i organisasjonen
 • Endringsledelse
 • innføring av Kvalitet- og styringssystemer (som Aris)
 • BPM Center of Excellence
 • Service Management ITIL