Prosjekter

Hurtigruten ASA – nytt hotellsystem og effektive prosesser

Asensio har jobbet med innføring av et nytt helhetlig hotell og booking system for Hurtigruten. Systemet var Fidelio Cruise. Prosjektet har identifisere tiltak og gevinster ved effektivisering. Det er blitt kartlagt og analysert brukerkrav for deretter å utforme funksjonell og teknisk krav til nytt system. Videre har Asensio jobbet med funksjonell og teknisk design sammen med Fidelio Cruise og andre underleverandører.

Asensio har bidratt med tilpassning av Fidelio Cruise systemene til Hurtigrutens komplekse driftsform, med flere forskjellige anløp hver dag, og det kan sies at Hurtigruten i dag har en av de mest avanserte løsningene i bruk. 

Videre har vi kartlagt og analysert Hurtigrutens arbeidsprosesser, kommet med forbedringsområder med bruk av de nye Fidelio cruise systemene og definert tiltak. Vi har estimert gevinster og utarbeidet gevinstplaner.

Asensio har rullet ut Fidelio Cruise i skipsorganisasjonen og i dette arbeidet implementert nye smarte måter å jobbe på.

Betydelige tids og kostnadsbesparelser er identifisert og realisert.