Prosessforbedring

Våre konsulenter har lang erfaring med prosessforbedring og kjenner til de fleste metodikker. Vi gjennomfører prosesskartleggingsoppdrag, prosessharmonisering og forbedring. Modenhetsanalyser og implementering av nye arbeidsprosesser er noe vi er flinke på.

Vi sikrer at de nye prosessene ”sitter” også etter at prosjektet er ferdig. Vi kjenner de mest anvendte notasjonene BPMN, EPC, IDEF-0 og RIS og vet å tilpasse dem til formål og organisasjon.

LEAN er en god filosofi og Value Stream Mapping anvendes med hell hos kunder som ønsker å kutte dødtid. 

Vi kan kontinuerlig forbedring og kan setter opp kompetansesenter for kontinuerlig forbedring i din organisasjon. Dette kalles ofte Business Prosess Management - Center of Excellence. 

I grensesnittet mellom IT og forretning har vi vår styrke. Prosesser i IT avdelingen kjenner vi godt. Det å få IT og forretningssiden til å fungere godt sammen har vi lang erfaring med. ITIL er et vell anvendt rammeverk i denne sammenhengen.